Snabbval
Other languages

Barn och utbildning


 

Aktuellt:

 Årets elev- och föräldraenkäter genomförs vecka 9-12. Länk till enkäterna finns bland annat under flik Barn- och utbildningskansliet/Utvärderingar. Information lämnas även via Dexter, "Hämta/lämna" och skolorna eller förskolorna.
 
Gymnasieelever i Hallsberg får oförändrat resebidrag tillsvidare.

Skolskjuts och resebidrag 2017/2018
Dags för förskoleklass- och grundskoleelever att ansöka om skolskjuts för nästa läsår. Vi vill ha er ansökan senast den 20 april. Se vidare under grundskola, skolskjutsfliken, där även blankett för ansökan finns. Blankett kan även fås på skolornas expedition eller på Barn- och utbildningskansliet i Kommunhuset.

Ansökan om busskort, resebidrag och inackorderingsbidrag för gymnasielever söks innan terminsslut vt-17. Elever som inte vet vilken skola som blir aktuell söker så snart de vet, senast vid terminstart. Se vidare under gymnasiefliken.
Elever som har busskort detta läsår kompletterar ansökan med numret på busskortet, så laddar vi upp det för ytterligare ett läsår.

Förskolor och fritidshem

I kommunen går omkring 450 barn i förskola. Förskolorna finns i orterna Vingåker, Baggetorp, Marmorbyn, Högsjö, Läppe och Österåker. Fritidshem finns i anslutning till varje skola samt i Baggetorp och Läppe.

Handläggning av barnomsorgsplaceringar
Ny barnomsorgshandläggare är My Zinderland tfn 0151-19395. Hon ersätter Maria Redfors som fortsätter arbeta på barn- och utbildningskansliet men med arbetsuppgifter som systemförvaltare och stöd åt verksamheterna i datafrågor.

Förskolechef
Chef för kommunens förskolor är Lars-Åke Mård

Ny förskola
Byggnation pågår.


Grundskolor

I kommunens grundskolor går omkring tusen elever. Skolorna finns i Vingåker, Högsjö och Marmorbyn. Årskurs 7-9 går på Slottskolan i Vingåker. Friskola för åk F-6 finns i Österåker.

Rektorer detta läsår
Stefan Bohlin är rektor på Sävstaskolan F-6 med fritidshem. tfn 0151-19 212
Eva Karlsson är rektor på Slottsskolan F-6 med fritidshem. Tfn 0151-19 108
Cecilia Bingmark är rektor för Högsjö skola och Marmorbyns skola. Hon ansvarar även för fritidshemmen i Högsjö,    Marmorbyn, Baggetorp och Österåker. Tfn 0151-192 51.
Torleif Ander är rektor på Slottsskolan åk 7-9. Tfn 0151-192 21.

Kerstin Dreger Eriksson samordnar undervisningen för nyanlända och är chef för modersmålslärarna.
Barbro Pettersson är chef för elevhälsan, tfn 0151-192 20.

Ny högstadieskola ska byggas
Kommunfullmäktige har tagit beslut att ny högstadieskola ska byggas.


Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal med andra kommuner. I kommunen finns cirka 300 gymnasieelever varav de flesta studerar i Katrineholm eller Hallsberg.

Ansökan om busskort och ersättning
Ansökan om busskort eller ersättning (resebidrag eller inackordering) ska ske inför nytt läsår. Detta gäller för samtliga gymnasieelever. Blanketter och mer information finns under denna hemsidas gymnasieflik.


Kulturskola

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för Kulturskolans verksamhet (ca 200 barn/unga som varje vecka lär sig instrument/sång, dans eller teater).

Kulturskolechef Fred Sjöberg är anträffbar på tfn 070-3171443. 


Vuxenutbildning

Dessutom erbjuder Vingåkers kommun vuxenutbildning på olika nivåer, högskolestudier, invandrarundervisning och kompetensutveckling för företag och organisationer genom gemensam nämnd med Katrineholms kommun, Viadidakt.

uiqt|wBjw}H%vqvoismz5{mjw}H%vqvoismz5{muiqt|wBqvnwH%vqilqlis|5{mqvnwH%vqilqlis|5{muiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m