Snabbval
Other languages

Barn och utbildning


 

Aktuellt:

 Årets elev- och föräldraenkäter genomförs vecka 9-12. Länk till enkäterna finns bland annat under flik Barn- och utbildningskansliet/Utvärderingar. Information lämnas även via Dexter, "Hämta/lämna" och skolorna eller förskolorna.
 

Förskolor och fritidshem

I kommunen går omkring 450 barn i förskola. Förskolorna finns i orterna Vingåker, Baggetorp, Marmorbyn, Högsjö, Läppe och Österåker. Fritidshem finns i anslutning till varje skola samt i Baggetorp och Läppe.

Handläggning av barnomsorgsplaceringar
Ny barnomsorgshandläggare är My Zinderland tfn 0151-19395. Hon ersätter Maria Redfors som fortsätter arbeta på barn- och utbildningskansliet men med arbetsuppgifter som systemförvaltare och stöd åt verksamheterna i datafrågor.

Förskolechef
Chef för kommunens förskolor är Lars-Åke Mård

Ny förskola
Byggnation pågår.


Grundskolor

I kommunens grundskolor går omkring tusen elever. Skolorna finns i Vingåker, Högsjö och Marmorbyn. Årskurs 7-9 går på Slottskolan i Vingåker. Friskola för åk F-6 finns i Österåker.

Ansökan om busskort/skolskjuts till förskoleklass och grundskola
Sörmlandstrafiken gör förändringar den 1 oktober. Mer information finns på Sörmlands Kollektivtrafiksmyndighet här  Vid ansökan om skolskjuts används någon av nedanstående blanketter.
Vid frågor kontakta: Britt-Marie tfn 0151-19148

Informationsbrev om skolskjuts
Blankett, skolskjuts på grund av avstånd
Blankett, skolskjuts av särskilda skäl till förskoleklass eller grundskola

Rektorer från och med läsåret 2016/17
Stefan Bohlin är rektor på Sävstaskolan F-6 med fritidshem. tfn 0151-19 212
Eva Karlsson är rektor på Slottsskolan F-6 med fritidshem. Tfn 0151-19 108
Cecilia Bingmark är rektor för Högsjö skola och Marmorbyns skola. Hon ansvarar även för fritidshemmen i Högsjö,    Marmorbyn, Baggetorp och Österåker. Tfn 0151-192 51.
Torleif Ander är rektor på Slottsskolan åk 7-9. Tfn 0151-192 21.

Kerstin Dreger Eriksson samordnar undervisningen för nyanlända och är chef för modersmålslärarna.
Barbro Pettersson är chef för elevhälsan, tfn 0151-192 20.

Ny högstadieskola ska byggas
Kommunfullmäktige har tagit beslut att ny högstadieskola ska byggas.


Gymnasieutbildning

Gymnasieutbildning erbjuds genom samverkansavtal med andra kommuner. I kommunen finns cirka 300 gymnasieelever varav de flesta studerar i Katrineholm eller Hallsberg.

Ansökan om busskort och ersättning
Ansökan om busskort eller ersättning (resebidrag eller inackordering) ska ske inför nytt läsår. Detta gäller för samtliga gymnasieelever. Blanketter finns här eller i receptionen i kommunhuset. OBS! Busskort delas från och med läsåret 16/17 endast ut till elever i Katrineholm och Flen och när kollektivtrafik kan fungera till övriga Sörmland - övriga får ansöka om ersättning. Ändrade förutsättningar ska alltid meddelas. Kontaktperson: Agneta tfn 0151-19149
Är du elev i Katrineholm och har tappat ditt busskort eller kortet har slutat att fungera? Kontakta då din skolas expedition, alternativt BoU-kansliet i Vingåker tfn 0151-19149 eller 0151-19148. 


Kulturskola

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar också för Kulturskolans verksamhet (ca 200 barn/unga som varje vecka lär sig instrument/sång, dans eller teater).

Kulturskolechef Fred Sjöberg är anträffbar på tfn 070-3171443. 


Vuxenutbildning

Dessutom erbjuder Vingåkers kommun vuxenutbildning på olika nivåer, högskolestudier, invandrarundervisning och kompetensutveckling för företag och organisationer genom gemensam nämnd med Katrineholms kommun, Viadidakt.

uiqt|wBjw}H%vqvoismz5{mjw}H%vqvoismz5{muiqt|wBqvnwH%vqilqlis|5{mqvnwH%vqilqlis|5{muiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m