Snabbval
Other languages
Polisen och Vingåkers kommun undertecknar samverkansavtal

Kommunchef Ralf Hedin och lokalpolisområdeschef Anders Gölevik undertecknar medborgarlöfte
Kommunchef Ralf Hedin och lokalpolisområdeschef Anders Gölevik

10 januari skrev Vingåkers kommunchef Ralf Hedin och lokalpolisområdeschef Anders Gölevik på ett medborgarlöfte. Målet med löftet är att invånarna i Vingåkers kommun ska känna sig tryggare och att utsattheten för brott ska minska.
Polisen och kommunen ska tillsammans arbeta för att öka känslan av trygghet hos Vingåkers invånare och öka upptäckten för begångna brott i Vingåker. De prioriterade fokusområden man har enats om att arbeta mot är aggressiv körning, felaktigt trafikbeteende och kontroll av förares nykterhet i tätorten Vingåker under kvällstid. 
- Eftersom Vingåkers kommuninnevånare upplever en otrygghet p.g.a. den rådande trafiksituationen kommer Polisen och kommunen att satsa extra mycket på trafikarbete i Vingåkers tätort, säger Anders Gölevik, lokalpolisområdeschef.  

Medborgarlöften 2017

Polisen åtar sig att:
- genomföra minst 50 trafikkontroller i tätorten Vingåker

Kommunen åtar sig att:
- genomföra den årliga trygghetsvandringen i Vingåker tillsammans med polisen och medborgare från Vingåker. Vandringen ska ske med fokus på belysningen
- att mäta och kartlägga hastighetsöverträdelser i kommunen, med medborgardialogen som utgångspunkt
- att beakta resultaten från dessa mätningar i arbetet med att skapa säkrare trafikmiljöer
- att delge polismyndigheten resultatet av mätningarna

Gilltighetstid
Medborgarlöftet gäller from 1 januari 2017 till 31 december 2017.
 


uiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m