Snabbval
Other languages
Positiv utveckling i Vingåkersbygden gav 3,8 miljoner i bidrag

Vingåkers kommun kommer att få 3 872 255 kr från Boverkets Statsbidrag för ökat bostadsbyggande, 1 oktober skulle ansökan vara inlämnad och nu har besked kommit om att Vingåker är en av de 111 kommunerna som beviljats bidrag. Vad pengarna ska läggas på kommer att bli en kommunstyrelsefråga, men inriktningen är att stimulera till fortsatt byggande i kommunen.

 - Det är ett välkommet tillskott till kommunen som gör att vi kan lägga extra resurser för att utveckla kommunen, säger en nöjd Anneli Bengtsson, kommunstyrelsens ordförande. Jag vill inte föregå något framtida beslut men vi har ju fler stora projekt och etableringar som dessa pengar kan användas till. 

Bidraget har varit möjligt att söka om kommunen bland annat antagit både riktlinjer och översiktsplan, men även att startbesked getts för byggande av minst en bostad under året. Ett krav som Vingåkers kommun klarat av med råge. Många av de så kallade 1-kronas tomterna har både sålts och hunnit bli bebyggda under året, i centrala Vingåker finns flera nybyggda flerfamiljshus och just nu pågår planerna för nybyggnation av en 7-9 skola och ny förskola.

  - Det känns oerhört positivt att se den utvecklingsfas hela Vingåkersbygden är inne i nu, säger Anneli Bengtsson. Nu gäller det att tänka smart och reinvestera pengarna där de gör mest nytta för Vingåkersbyggdens framtid och mervärde för våra medborgare.

 

BIDRAGET

Det här är en översiktlig information om vem som har rätt att söka bidrag, de villkor som gäller för bidrag och hur man ansöker.

Villkoren för bidraget är att Vingåkers kommun uppfyller

  • Att kommunen under en tolvmånadersperiod har gett startbesked som möjliggör byggande av minst en bostad. Tolvmånadersperioden är den 1 augusti föregående år och tolv månader framåt.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit riktlinjer för bostadsförsörjningen enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.
  • Att kommunen under innevarande eller föregående mandatperiod har antagit en ny översiktsplan eller gjort en översyn av planens aktualitet enligt 3 kap. plan- och bygglagen (2010:900).
  • Att det i kommunen den 31 juli innevarande år finns minst en folkbokförd nyanländ som fått uppehållstillstånd. Tolvmånadersperioden är den 1 juli föregående år och tolv månader framåt.
  • Folkbokföringsadressen den 31 juli är utgångspunkten. De nyanlända ska även omfattas av förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar. Detta villkor gäller endast för en del av stödet (60 procent).

Läs mer på www.boverket.se/sv/bidrag--garantier/kommuner/statsbidrag-for-okat-bostadsbyggande/


uiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m