Snabbval
Other languages

Social service

Socialförvaltningens ansvarsområde omfattar individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och äldreomsorg.
Du kan vända dig till oss med personligt besök, via telefon, brev eller e-mail om du har frågor om sociala frågor.

Har du behov av bistånd i någon form eller rådgivning, ska du vända dig till individ- och familjeomsorgen .

Handikappomsorgens verksamhet omfattar gruppbostad, korttidsboende, dagverksamhet och personlig assistans.
Till äldreomsorgens verksamhet hör särskilda boenden, hemtjänst, korttidsboende och dagverksamhet.

Biståndshandläggarna handlägger ärenden om handikapp- och äldreomsorg och kan svara på frågor inom dessa områden.

Föreläsning" Att vara anhörig till personer med psykisk ohälsa"

Samverkan mellan Vingåker, Katrineholm, Flen i PRIO-arbetet har bla resulterat i att representanterna anordnar en föreläsning i temat psykisk ohälsa. Föreläsningen beskostas av de PRIO-pengar Vingåkerskommun fått för 2016. 
NSPH har varit med och önskat att föreläsningen ska ta upp anhörigperspektivet.

För anmälan till föreläsningen, se bifogad länk

Första kvartaletsmedarbetare
Jobbgaranti
Nyheter
2016-12-15 07:01
Förändra radikalt
2015-03-16 14:03
Patientsäkerhetsberättelse 2014
Gällande hälso- och sjukvård i Vingåkers kommun
2015-03-06 14:28
Jobbgaranti
2013-10-16 16:22
Flytten till Ekgården
2012-09-27 15:20
Hemtjänstcafé
2012-09-10 10:37
Välkommen till Ung- och föräldercafé på familjecentralen
Är du ung och förälder eller skall bli förälder? Vill du träffa andra i samma situation?
2011-09-08 16:46
Vingåkers kommun bemöter anklagelser från Kommunal framförda i Katrineholmskuriren 2011-09-07
Ta del av händelseförloppet kring hur Vingåkers kommun agerat
2011-05-09 09:05
Donationsfonder
Inga medel finns för utdelning år 2011
2011-04-11 15:38
Lex Maria-anmälan
Vingåkers kommun har gjort en Lex Maria-anmälan
2010-10-22 12:08
Beställ foldern I alla fall
Informationsfolder om att undvika fallolyckor. Beställ ditt ex här
2009-12-04 10:15
Beslut om kommunalisering av hemsjukvården klubbat
Nu är det klart att länets kommuner tar över ansvaret för hemsjukvården från landstinget vid årsskiftet.
2009-09-15 10:20
Hemsjukvården blir kommunal
[Pressmeddelande 2009-09-15] Länets kommuner och landstinget överens om skatteväxlingen
2009-09-09 07:52
Visning av kommunens bostäder för äldre eller personer med funktionsnedsättning
Information och visning av de lediga lägenheterna. Torsdagen den 24/9 kl. 15.00 i Humlegårdens samlingssal
2009-09-08 10:37
Frivillighet
Att vara frivillig är att ge lite av sig själv och sin tid. Inom äldreomsorgen i Vingåkers kommun har vi många som behöver dig. Är du intresserad att hjälpa till?
2009-08-19 13:15
Landstingsdriven hemsjukvård föreslås överföras till kommunerna
Landstinget Sörmland och länets nio kommuner föreslår gemensamt att hemsjukvård på primärvårdsnivå överförs från landstinget till kommunerna från 1 januari 2010.
2009-01-21 13:13
Nu finns höftskyddsbyxan att förskriva
Genom att använda höftskyddsbyxan minskar risken för höftfraktur med upp till 60%
Bra länkar
KONTAKTINFORMATION
Biståndshandläggning -
Besöksadress: Åbrogården, Storgatan 55

ÄLDREOMSORSFRÅGOR, ansökan om bistånd mm

Telefontid handläggare - må-fr kl 8.30-9.30

Äldreomsorg & färdtjänst: Therese Berglind
Tfn: 0151-191 57
E-post: This is a mailto link

Äldreomsorg & färdtjänst: Yvonne Eriksson
Tfn: 0151-192 34
E-post: This is a mailto link

Äldreomsorg & färdtjänst: Gunilla Wistrand
Tfn: 0151-191 12
E-post: This is a mailto link

LSS, äldreomsorg & färdtjänst: Ursula Wandelt
Tfn: 0151-191 81
E-post; This is a mailto link

Reception på Åbrogården:
Tfn: 0151-191 61

Äldrekurator Fredrika Wallin
Tfn 072-585 93 35

Äldrelots Gunnel Farne Wiborn
0151-192 37

uiqt|wB|pmzm{m5jmzotqvlH%vqvoismz5{m|pmzm{m5jmzotqvlH%vqvoismz5{muiqt|wB%y%vwvvm5mzqs{{wvH%vqvoismz5{m%y%vwvvm5mzqs{{wvH%vqvoismz5{muiqt|wBo}vqtti5%wq{|zivlH%vqvoismz5{mo}vqtti5%wq{|zivlH%vqvoismz5{muiqt|wB}z{}ti5%wivlmt|H%vqvoismz5{m}z{}ti5%wivlmt|H%vqvoismz5{muiqt|wBswuu}vH%vqvoismz5{mswuu}vH%vqvoismz5{muiqt|wB%wmjjH%vqvoismz5{m%wmjjH%vqvoismz5{m